Ny Indkaldelse til generalforsamling Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
Ny indkaldelse til generalforsamling 2018
Vi var lidt for hurtige med at få indkaldensen ud. Vi genbrugte teksten fra sidste år, men datoen for at aflevere forslag blev desværre ikke rettet – der er mulighed for at aflevere forslag helt frem til den 28. marts.
 
Bestyrelsen arbejder på at få forslag til vægtægtsændringer færdige snarest mulig, og vi vil også få dem ud til medlemmerne inden generalforsamlingen.
 
Vangedes Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Onsdag d. 11. april 2018 kl. 19
i Café Caféen, Vangede Bygade 45
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Ole Stephensen har lovet at styre løjerne.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til vangedesvenner@gmail.com eller Snogegårdsvej 49, 2820 senest den 28. marts 2018.
Bestyrelsen vil fremkomme med ændringsforslag til vedtægterne.
7. Opstilling af kandidater til
   a. Posten som foreningens formand: Allan Andersen er villig til genvalg
   b. Øvrige bestyrelsesposter: Leif Erritsø, Peter Hegelund, Ulrik Smith – alle er villige til genvalg
   c. Suppleanter: Mette Panton og Egil Rindorf – begge er villige til genvalg
8. Valg af revisor (Freddy Svitring) og revisorsuppleant (Bent Arper Jensen) – begge er villige til genvalg.
9. Eventuelt.

                                    Med venlig hilsen
                                    Allan Andersen
                                    formand


Bestyrelsen pr. april 2017
Formand Allan Andersen, 20 92 92 20, allan@vangede.dk
Næstformand Ulrik Smith, ulriksmithX@gmail.com
Medlemmer Aksel Kjellerup
   Bettina Maria Trab, bmtrab@gmail.com
   Gitte Terndrup, gitern@dsb.dk
   Leif Erritsø, leif.erritsoe.nielsen@mail.dk
   Peter Hegelund (kasserer), hegelunds@gmail.com
Supleanter Mette Panton, mette.panton@gmail.com
   Egil Rindorf, egil@rindorf.net
 
 
– se mere i næste nyhedsmail, på vores hjemmeside eller på Vangedes hjemmeside
 
Tak til vores sponsorer